Search found 3 matches

by דידי
26/01/2016 - 17:27:30
Forum: פורום בית משותף - תחומים אחרים
Topic: חזית משותפת
Replies: 1
Views: 11142

חזית משותפת

שלום, האם הקבלן רשאי לבנות חזיתות לא אחידות בבית משותף?
מדובר בבית דו, עם 2 כניסות נפרדות אך קרובות מאוד אחת לשנייה, והן בעלות נראות שונה.
יש לציין שהחומרים עימם נבנתה הכניסה הם בעלי עמידות שונה.
תודה!
by דידי
26/01/2016 - 17:26:58
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: חזית אחידה
Replies: 1
Views: 3426

חזית אחידה

שלום, האם הקבלן רשאי לבנות חזיתות לא אחידות בבית משותף?
מדובר בבית דו, עם 2 כניסות נפרדות אך קרובות מאוד אחת לשנייה, והן בעלות נראות שונה.
יש לציין שהחומרים עימם נבנתה הכניסה הם בעלי עמידות שונה.
תודה!
by דידי
26/01/2016 - 17:25:46
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חזית משותפת
Replies: 1
Views: 3277

חזית משותפת

שלום, האם הקבלן רשאי לבנות חזיתות לא אחידות בבית משותף?
מדובר בבית דו, עם 2 כניסות נפרדות אך קרובות מאוד אחת לשנייה, והן בעלות נראות שונה.
יש לציין שהחומרים עימם נבנתה הכניסה הם בעלי עמידות שונה.
תודה!

Go to advanced search