Search found 129 matches

by עורכת דין סיון רוזן
13/08/2018 - 13:41:32
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: אחריות לתיקון צנרת בבניין
Replies: 3
Views: 1851

Re: אחריות לתיקון צנרת בבניין

שירי שלום, ככל שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של מי מהשכנים, ותוכלו להוכיח זאת באמצעות חוו"ד, ניתן יהיה להשית את האחריות על השכן שגרם לנזק. בברכה, סיון רוזן, עו"ד ומגשרת. סיון רוזן – משרד עו"ד וגישור רח' הרצל 167, בית לרום קומה 2, רחובות. טל': 039119698 פקס: 03-9119689 נייד: 052-5909...
by עורכת דין סיון רוזן
13/08/2018 - 13:39:24
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: גביה חריגה בבניין משותף
Replies: 1
Views: 1201

Re: גביה חריגה בבניין משותף

שלום רב, יש לבחון את תקנון הבית המשותף והוראותיו לעניין קבלת החלטות לגביה חריגה ו/או הקמת מתקנים בבית המשותף. בברכה, סיון רוזן, עו"ד ומגשרת. סיון רוזן – משרד עו"ד וגישור רח' הרצל 167, בית לרום קומה 2, רחובות. טל': 039119698 פקס: 03-9119689 נייד: 052-5909444 דוא"ל: Sivan@Rozenslaw.co.i...
by עורכת דין סיון רוזן
13/08/2018 - 13:38:02
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: התקנת מרקיזה במרפסת שמש
Replies: 1
Views: 1310

Re: התקנת מרקיזה במרפסת שמש

שלום רב, בהתקנת קירוי למרפסת יש לבחון מספר קריטריונים: מהי היחידה המותקנת – סוג השלדה, סוג הקירוי. מהו השטח אותו מבקשים לקרות. האם תכניות החלות על החלקה מגבילות התקנות עד לגבול קצה המרפסת והאם קיימות זכויות עודפות במידה והיחידה נדרשת לשטח העולה על הקבוע בתקנות לעניין השטחים המותרים לבנייה. בהתקנה בב...
by עורכת דין סיון רוזן
13/08/2018 - 13:23:28
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: רכוש בית משותף
Replies: 2
Views: 1496

Re: רכוש בית משותף

דליה שלום, הרכוש המשותף שייך לכלל דיירי הבית המשותף, למעט החניות עצמן המוצמדות לדיירים ספציפיים. לפיכך, החלטה בדבר סגירת החניה צריכה להתקבל בהתאם להוראות תקנון הבית המשותף, באסיפת דיירים. בברכה, סיון רוזן, עו"ד ומגשרת. סיון רוזן – משרד עו"ד וגישור רח' הרצל 167, בית לרום קומה 2, רחובות. טל'...
by עורכת דין סיון רוזן
13/08/2018 - 13:22:23
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: נסיעה פרועה של דיירים בתוך החניון
Replies: 3
Views: 3655

Re: נסיעה פרועה של דיירים בתוך החניון

אביב שלום, ככל שמדובר בדיירים ספציפיים, המוכרים לכם, ניתן להוציא מכתב התראה מעו"ד ו/או לפנות למשטרה. המליצו לך על פסי האטה - תשומת לבך שלצורך כך עליכם לקבל החלטה כדין באסיפת דיירים. בברכה, סיון רוזן, עו"ד ומגשרת. סיון רוזן – משרד עו"ד וגישור רח' הרצל 167, בית לרום קומה 2, רחובות. טל':...
by עורכת דין סיון רוזן
13/08/2018 - 13:19:46
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: רכוש בית משותף
Replies: 1
Views: 1180

Re: רכוש בית משותף

דליה שלום, הרכוש המשותף שייך לכלל דיירי הבית המשותף, למעט החניות עצמן המוצמדות לדיירים ספציפיים. לפיכך, החלטה בדבר סגירת החניה צריכה להתקבל בהתאם להוראות תקנון הבית המשותף, באסיפת דיירים. בברכה, סיון רוזן, עו"ד ומגשרת. סיון רוזן – משרד עו"ד וגישור רח' הרצל 167, בית לרום קומה 2, רחובות. טל'...
by עורכת דין סיון רוזן
30/07/2018 - 12:29:22
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דיירת שרכשה דירה לאחר החלטת ישיבת ועד בית לא מעוניינת להשתתפ בהוצאות
Replies: 2
Views: 1670

Re: דיירת שרכשה דירה לאחר החלטת ישיבת ועד בית לא מעוניינת להשתתפ בהוצאות

ליאת שלום,
מבחינת הוועד, בעלי הדירה הקיימים הם המחויבים לשלם את סכום השיפוץ.
מבחינת הדיירת, יכולה לשלם ולתבוע את בעלי הדירה הקודמים למרות שהיא זו שתהנה מהשיפוץ ולא הם, כך שספק אם תביעה כאמור תצלח.
by עורכת דין סיון רוזן
30/07/2018 - 12:25:34
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חנית אורחים בבניין משותף
Replies: 1
Views: 1516

Re: חנית אורחים בבניין משותף

אליסה שלום, ראשית יש לבחון את מסמכי הבית המשותף לעניין החנייה הציבורית לעניין השימושים המותרים/אסורים בה, ככל שמפורטים בהם. כעקרון, החניה המשותפת היא רכוש משותף של כל בעלי הדירות וזכותם לעשות בו שימוש סביר שאינו מגביל את זכותו של כל בעל דירה אחר לעשות בו שימוש דומה. כך אפשר לקבוע כללים כמו הגבלת חני...
by עורכת דין סיון רוזן
30/07/2018 - 12:16:39
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חסימת גישה חופשית למתקנים שעל הגג המשותף
Replies: 1
Views: 1568

Re: חסימת גישה חופשית למתקנים שעל הגג המשותף

שלום רב,

ניתן לנקוט באמצעים חוקיים ולפנות למפקחת על הבתים המשותפים או לביהמ"ש בדרישה להורות לדייר לשכפל ולמסור את המפתחות ליתר הדיירים.

ככל שפריצת המנעול מוסכמת ע"י יתר הדיירים, אינני רואה מניעה לעשות כן.
by עורכת דין סיון רוזן
30/07/2018 - 12:13:57
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: אחריות לתיקון צנרת בבניין
Replies: 3
Views: 1851

Re: אחריות לתיקון צנרת בבניין

שירי שלום, כל מה שאינו רכוש פרטי הינו רכוש משותף. אין סוג רכוש ששייך רק לחלק מהדיירים (אלא אם מראש הוגדרו כך הדברים במסמכי הבית המשותף). דהיינו גם רכוש משותף שמשרת רק חלק מהדיירים (כולל מיעוט), הכל דינו כרכוש משותף למרות שאינו משרת את כל הדיירים או מרביתם והאחריות לתחזוקתו תחול על כל דיירי הבית המשו...
by עורכת דין סיון רוזן
30/07/2018 - 12:08:19
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: רטיבות בקיר חיצוני ככל הנראה מנזילה ממזגן השכן בדירה מעל
Replies: 1
Views: 1214

Re: רטיבות בקיר חיצוני ככל הנראה מנזילה ממזגן השכן בדירה מעל

שלום רב,
ככל שדו"ח שמאי יוכיח כי הנזקים נגרמו ע"י דירה אחרת תוכל להגיש תביעה בגין הנזק שנגרם ולבקש גם החזר להוצאותיך בקשר עם כך.
ניתן להגיש תביעה נגד השוכר ובעלת הדירה או רק נגד בעלת הדירה (שהיא האחראית על כל מה שקורה בדירה).
by עורכת דין סיון רוזן
04/07/2018 - 10:21:02
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: מחסן משותף בשיפוץ אישית
Replies: 3
Views: 1530

Re: מחסן משותף בשיפוץ אישית

ככל שהתיקונים שביצעת מהווים אחזקה שוטפת וקיבלו אישור של הוועד, תוכל לדרוש כספך בחזרה.
by עורכת דין סיון רוזן
04/07/2018 - 10:00:12
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דמי תחזוקה של מתקן חנייה
Replies: 1
Views: 1311

Re: דמי תחזוקה של מתקן חנייה

נטע שלום,
מדובר במקרה מאוד מורכב, אשר דורש בחינה משפטית ראויה ולאחריה ייעוץ משפטי בהתאם.

יש לבחון הסכמים מול הספק, היזם, תקנון הבית המשותף וכיו"ב.

על פניו, נראה כי הדרישות צריכות להיות מופנות נגד היזם בגין תכנון לקוי אך שוב, לא אוכל לסייע ללא בחינת המסמכים כנדרש.
by עורכת דין סיון רוזן
03/07/2018 - 17:33:59
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דיירת מסרבת להשתתף בשיפוץ הבניין
Replies: 3
Views: 1753

Re: דיירת מסרבת להשתתף בשיפוץ הבניין

אני לא רואה כל קשר בין הצטרפותך למעלית לבין שיפוץ הבניין. תשובתי נותרת בעינה - פנייה לערכאות.
by עורכת דין סיון רוזן
03/07/2018 - 17:31:21
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: עד כמה חייב הוועד דיווח מפורט לדיירים
Replies: 1
Views: 1114

Re: עד כמה חייב הוועד דיווח מפורט לדיירים

בהיעדר תקנון מוסכם הקובע הוראות הנוגעות לזכות ודרך העיון בספרי הבית המשותף, יחול בעניינכם התקנון המצוי ועל פיו רשאים בעלי הדירות לעיין בספרי הבית המשותף. סעיף 16 לתקנון קובע כך: 16. חשבונות (א) הגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאות; הגזבר יביא לאישור האספה הכללית ...

Go to advanced search