Search found 4 matches

by ארז
01/01/2019 - 14:22:21
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה
Replies: 4
Views: 3582

Re: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה

התקנון לא מכסה את הסעיף.
מדוע אין להקיש מעניין המעלית לעניין החניון? החוק אינו מכסה את החניון, כמו גם נושאים אחרים, אבל בוחר להתייחס לעניין המעלית דרך החרגת אלה שאינם משתמשים בה.
אשמח גם לנימוק.
תודה.
by ארז
29/12/2018 - 08:12:15
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: גביית כספים בגין הוצאות בית משותף
Replies: 2
Views: 1366

Re: גביית כספים בגין הוצאות בית משותף

בתוספת לחוק המקרקעין מפורט התקנון המצוי לבית משותף (התקנון שיחול אם אין תקנון). ס' 16(ג) מפרט: "בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי." אם לא קבעתם תקנון, או אם התקנון שלכם לא קובע סעיף מנוגד, יש לך זכות מלאה לבקש ...
by ארז
25/12/2018 - 20:20:16
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה
Replies: 4
Views: 3582

השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה

שלום, בבניין ישנם שני חניונים. האחד עילי והשני תת קרקעי. הדיירים החונים בחניון התת קרקעי (והגדול יותר) מעוניינים להוסיף שער חשמלי לחניון. בהנחה שההחלטה תעבור באסיפת הדיירים, האם ניתן לחייב את הדיירים שאינם חונים בחניון התת קרקעי להשתתף בהוצאות התקנת השער? השאלה מתבססת על: [*] ס' 62 לחוק המקרקעין, שק...

Go to advanced search