Search found 51 matches

by און צוק עורך דין
21/08/2019 - 10:41:00
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דייר חדש בבניין ליד פירק גדר משותפת
Replies: 3
Views: 361

Re: דייר חדש בבניין ליד פירק גדר משותפת

שלום רב,

כל החלטה כזו, כגון הקמת גדר חדשה ותשלום בגינה חייבת להתקבל על ידי אסיפת דיירים

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
21/08/2019 - 10:39:11
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים
Replies: 3
Views: 361

Re: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים

שלום רב,

יש לבדוק את תקנון הבית המשותף על מנת להשיב

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/08/2019 - 08:43:04
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: בלוני גז מרכזי בבניין משותף
Replies: 1
Views: 248

Re: בלוני גז מרכזי בבניין משותף

שלום רב,

אתה יכול להתנתק על דעת עצמך
אולם יש להמשיך ולשלם אחזקה שוטפת

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/08/2019 - 08:40:55
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים
Replies: 3
Views: 361

Re: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים

שלום רב,

יש לבדוק את התקנות של הבית המשותף על מנת לענות על השאלה.
בכל מקרה יש לכנס אסיפת דיירים ולקבל החלטה מתאימה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/08/2019 - 08:37:00
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: פינוי עץ מגינה משותפת
Replies: 1
Views: 319

Re: פינוי עץ מגינה משותפת

שלום רב,

ניתן לכנס אסיפת דיירים ולקבל החלטה בלעדיהם

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/08/2019 - 08:27:10
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דייר חדש בבניין ליד פירק גדר משותפת
Replies: 3
Views: 361

Re: דייר חדש בבניין ליד פירק גדר משותפת

שלום רב,

במידה והוא לא מהבניין שלך הוא לא יכול לחייב אותך בתשלום אלא אם התקבלה החלטה על ידי אסיפת הדיירים ברוב המתאים
או שיש צורך בכך - כלומר הגדר התפרקה או הייתה מסוכנת או שהיה צורך ממשי להחליפה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
05/08/2019 - 15:55:59
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: תשלום על תיקון בדירה פרטית מכספי הוועד
Replies: 1
Views: 384

Re: תשלום על תיקון בדירה פרטית מכספי הוועד

שלום רב,

במידה ולא התקבלה החלטה המתירה לחברת הניהול לעשות שימוש בכספי הועד או בחשבון הועד אזי אסור.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
01/08/2019 - 10:37:10
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: שאלה בנוגע לחובות מול זכויות ועד הבית
Replies: 5
Views: 1446

Re: שאלה בנוגע לחובות מול זכויות ועד הבית

שלום רב,

במידה ואתם יודעים כי התשלום לועד הבית אינו כדין וכי נאספים סתם כספים.
ובעל הבית אינו מעוניין לעזור לטפל.
מדובר בהפרת הסכם מצד בעל הבית שכופה עליכם תשלום שלא כדין.
תשלחו לו מכתב שישלם הוא לועד הבית ולאחר שיוחלף הועד ויתוקן המעוות תשמחו לשלם לו את תשלומי ועד הבית.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
01/08/2019 - 10:33:02
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: בעיית איטום בקירות
Replies: 4
Views: 633

Re: בעיית איטום בקירות

שלום רב, בוודאי שצריך חוו"ד של איש מקצוע. ובמידה ותפני למפקחת על המקרקעין או לבית המשפט יש להוכיח מהיכן הנזילה וכי התיקון פתר את הנזילה. מלבד זאת ניתן לפנות למפקחת על המקרקעין או לבית המשפט בתביעה לתיקון הנזק ואז בית המשפט ממנה מומחה שיקבע מהיכן הנזילה ומה יש לעשות על מנת לתקן אותה. בברכה, און ...
by און צוק עורך דין
01/08/2019 - 10:25:13
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: פרטי בעלי דירות בבניין
Replies: 1
Views: 418

Re: פרטי בעלי דירות בבניין

שלום רב,

ניתן לפנות למשרד הפנים ולהגיש שאילתה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
01/08/2019 - 10:24:29
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: מניעת הכנסות מהשכרת חניה משותפת
Replies: 1
Views: 537

Re: מניעת הכנסות מהשכרת חניה משותפת

שלום רב,

יש לבדוק את הוראות תקנון הבית המשותף.
מלבד זאת הדרך היחידה הנה פניה למפקחת על המקרקעין שתיתן צו עשה.
במידה ומדובר בשיפוץ על מנת לשמור על מצב הנכס ולתקן דברים נחוצים ניתן לקבל צו מהמפקחת על הבתים המשותפים. במידה ומדובר בשדררוג של מתקני הבית המשותף זה יותר בעייתי.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
24/07/2019 - 16:21:15
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: שינוי ייעוד חדר דיירים בבניין משותף
Replies: 1
Views: 860

Re: שינוי ייעוד חדר דיירים בבניין משותף

שלום רב,

יש לבדוק המערכת חוזים שחתמתם בקניית הבית האם יש תקנון ו/או חוזה ניהול ולבדוק מה הוראותיו.
אם אין הגבלה יש לקבל הסכמה של 100% מהדיירים.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
24/07/2019 - 15:48:00
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: בעיית איטום בקירות
Replies: 4
Views: 633

Re: בעיית איטום בקירות

שלום רב,

יש לכנס אסיפת דיירים ולקבל החלטה על התיקון כדין.
במידה ומדובר בנזילה מרכוש משותף את לא צריכה החלטה של הדיירים אלא יכולה לתקן ולתבוע את כל דיירי הבית המשותף.
אולם יש לבדוק מה מקור הנזילה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
24/07/2019 - 15:45:54
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תקנון בניין ביחס לתקנון המצוי
Replies: 1
Views: 588

Re: תקנון בניין ביחס לתקנון המצוי

שלום רב,

במידה ואין התייחסות לכך בתקנון הבית המשותף יחולו הוראות התקנון המצוי

בברכה,
און צוק, עו"ד

Go to advanced search