Search found 58 matches

by און צוק עורך דין
24/09/2019 - 14:27:34
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תשלום אגרה בתביעה אצל המפקחת
Replies: 1
Views: 536

Re: תשלום אגרה בתביעה אצל המפקחת

שלום רב,

את המחצית השניה של האגרה יש לשלם עד לדיון הוכחות ראשון

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
19/09/2019 - 14:46:22
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: שיפוץ תא מעלית ואחריות אישית
Replies: 1
Views: 605

Re: שיפוץ תא מעלית ואחריות אישית

שלום רב,

מצ"ב הפניה לתקנות.
https://www.osh.org.il/uploadfiles/tshuva07096.html
הייתי מתייעץ עם טכנאי מעליות על מנת לדעת מה ההשפעות של העבודות שאתה מתכנן על המעלית.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
19/09/2019 - 14:30:23
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: נזילה בחניה פרטית בבניין משותף
Replies: 1
Views: 535

Re: נזילה בחניה פרטית בבניין משותף

שלום רב,

במידה והנזילה מרכוש משותף האחריות על כלל דיירי הבית המשותף ובמידה והנזילה מרכוש פרטי האחריות על בעל הרכוש.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
16/09/2019 - 17:11:51
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דרישה להשתתפות הוועד בעלות חיבור דירה לגז
Replies: 1
Views: 660

Re: דרישה להשתתפות הוועד בעלות חיבור דירה לגז

שלום רב,

כל דייר רשאי להתנתק או להתחבר לפי רצונו.
לדעתי אין לה עילת תביעה.
לגבי יתר החובות - צריכה לשלם כמו כל דייר אחר.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/09/2019 - 14:59:08
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: תיקון קיר חיצוני של גגהמרספסת.
Replies: 1
Views: 643

Re: תיקון קיר חיצוני של גגהמרספסת.

שלום רב,

במידה ומדובר בליקוי ברכוש משותף האחריות על הועד ובמידה ומדובר בליקוי ברכוש פרטי האחריות חלה על בעל הרכוש.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
10/09/2019 - 13:38:42
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: שאלה לגבי הגשת תביעה קטנה
Replies: 1
Views: 772

Re: שאלה לגבי הגשת תביעה קטנה

שלום רב,

יכולים להגיש תביעה קטנה או למפקחת על הבתים המשתפים

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
26/08/2019 - 15:43:40
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: השתתפות ביסודות
Replies: 1
Views: 1170

Re: השתתפות ביסודות

שלום רב,

ההסכם בינך ובין השכנים הקודמים יתפוס גם לגבי השכנים החדשים רק אם רשמת הערת אזהרה לגבי ההסכם.
אולם במידה ומשתמשים ביסודות שעשיתם ו/או בבניה שעשיתם עליהם להשתתף בתשלום עבורם גם אם לא חתמו על הסכם.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
21/08/2019 - 10:41:00
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דייר חדש בבניין ליד פירק גדר משותפת
Replies: 3
Views: 1511

Re: דייר חדש בבניין ליד פירק גדר משותפת

שלום רב,

כל החלטה כזו, כגון הקמת גדר חדשה ותשלום בגינה חייבת להתקבל על ידי אסיפת דיירים

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
21/08/2019 - 10:39:11
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים
Replies: 3
Views: 1520

Re: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים

שלום רב,

יש לבדוק את תקנון הבית המשותף על מנת להשיב

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/08/2019 - 08:43:04
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: בלוני גז מרכזי בבניין משותף
Replies: 1
Views: 1238

Re: בלוני גז מרכזי בבניין משותף

שלום רב,

אתה יכול להתנתק על דעת עצמך
אולם יש להמשיך ולשלם אחזקה שוטפת

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/08/2019 - 08:40:55
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים
Replies: 3
Views: 1520

Re: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים

שלום רב,

יש לבדוק את התקנות של הבית המשותף על מנת לענות על השאלה.
בכל מקרה יש לכנס אסיפת דיירים ולקבל החלטה מתאימה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/08/2019 - 08:37:00
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: פינוי עץ מגינה משותפת
Replies: 1
Views: 1426

Re: פינוי עץ מגינה משותפת

שלום רב,

ניתן לכנס אסיפת דיירים ולקבל החלטה בלעדיהם

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/08/2019 - 08:27:10
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דייר חדש בבניין ליד פירק גדר משותפת
Replies: 3
Views: 1511

Re: דייר חדש בבניין ליד פירק גדר משותפת

שלום רב,

במידה והוא לא מהבניין שלך הוא לא יכול לחייב אותך בתשלום אלא אם התקבלה החלטה על ידי אסיפת הדיירים ברוב המתאים
או שיש צורך בכך - כלומר הגדר התפרקה או הייתה מסוכנת או שהיה צורך ממשי להחליפה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
05/08/2019 - 15:55:59
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: תשלום על תיקון בדירה פרטית מכספי הוועד
Replies: 1
Views: 1369

Re: תשלום על תיקון בדירה פרטית מכספי הוועד

שלום רב,

במידה ולא התקבלה החלטה המתירה לחברת הניהול לעשות שימוש בכספי הועד או בחשבון הועד אזי אסור.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
01/08/2019 - 10:37:10
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: שאלה בנוגע לחובות מול זכויות ועד הבית
Replies: 5
Views: 2618

Re: שאלה בנוגע לחובות מול זכויות ועד הבית

שלום רב,

במידה ואתם יודעים כי התשלום לועד הבית אינו כדין וכי נאספים סתם כספים.
ובעל הבית אינו מעוניין לעזור לטפל.
מדובר בהפרת הסכם מצד בעל הבית שכופה עליכם תשלום שלא כדין.
תשלחו לו מכתב שישלם הוא לועד הבית ולאחר שיוחלף הועד ויתוקן המעוות תשמחו לשלם לו את תשלומי ועד הבית.

בברכה,
און צוק, עו"ד

Go to advanced search