Search found 81 matches

by און צוק עורך דין
25/03/2020 - 11:42:03
Forum: פורום בדק בית / ליקויי בניה - ייעוץ משפטי ומעשי
Topic: קבלן לא מגיע לבצע תיקונים בדירה
Replies: 1
Views: 102

Re: קבלן לא מגיע לבצע תיקונים בדירה

שלום רב,

יש לבדוק את ההסכם ביניכם.
אולם על פניו נראה שהחברה צריכה לפצות אותך על הפסדייך.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
25/03/2020 - 10:46:12
Forum: פורום בית משותף - תחומים אחרים
Topic: תיקון נזילה מצינור ביוב מטבח
Replies: 1
Views: 289

Re: תיקון נזילה מצינור ביוב מטבח

שלום רב,

הבית המשותף צריך לשלם רק על רכוש משותף.
תיקון ברכוש פרטי יהיה על חשבון בעל הרכוש.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
25/03/2020 - 10:30:00
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תוקף וועד בית בעת התפטרות חלקו
Replies: 1
Views: 185

Re: תוקף וועד בית בעת התפטרות חלקו

שלום רב,

יש לקבל החלטה המסמיכה את חברי הנציגות שנותרו או לבצע בחירות חדשות

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
11/03/2020 - 17:48:43
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: הפרדת מונה חשמל של רכוש משותף המשויך לדירה פרטית
Replies: 4
Views: 526

Re: הפרדת מונה חשמל של רכוש משותף המשויך לדירה פרטית

שלום רב,

לבעל הדירה שאחראי כלפי השוכרים שלו
אם יש לכם את הפרטים של השוכרים תשלחו להם ולבעל הבית מכתב טרם להשבת הכספים על מנת למנוע אי הבנות

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
11/03/2020 - 17:46:39
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: תיקון נזילה מצינור ביוב מטבח
Replies: 1
Views: 269

Re: תיקון נזילה מצינור ביוב מטבח

שלום רב,

בהתאם לתיאור שנמסר מדובר ברכוש של השכן שצריך לשאת בעלות התיקון ולא ברכוש משותף

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
19/02/2020 - 11:26:18
Forum: פורום בית משותף - תחומים אחרים
Topic: תאורה חזקה כמו של פרוג'קטור של פנסי בניין ממול
Replies: 1
Views: 6036

Re: תאורה חזקה כמו של פרוג'קטור של פנסי בניין ממול

שלום רב,

יש לפנות במכתב דרישה לנציגי הבניין
במידה ואין מענה ניתן להגיש הליכים לסעד של צו עשה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 13:10:27
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: ביטול שירותי בניין בהיעדר ועד בית
Replies: 1
Views: 704

Re: ביטול שירותי בניין בהיעדר ועד בית

שלום רב,

ממליץ לא לעשות זאת על דעת עצמך בלבד.
ממליץ לכנס ישיבת דיירים.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 13:05:26
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: משכיר דירה והשוכרת שלו לא משלמים דמי ועד
Replies: 1
Views: 624

Re: משכיר דירה והשוכרת שלו לא משלמים דמי ועד

שלום רב,

אין כל בעיה.
ניתן לתבוע בעל דירה שלא משלם ועד בית.
אין רלוונטיות לנושא הגנן או המנקה.
הפסיקה אומרת כי קודם שישלמו ואז יכולים לבוא בטענות.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 13:02:47
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תשלום ועד אחרי תמ"א 38
Replies: 1
Views: 547

Re: תשלום ועד אחרי תמ"א 38

שלום רב,

יש לבדוק מה אומר תקנון הבית המשותף
חוק המקרקעין קובע כי על מנת לשנות את התקנון כך שכולם ישלמו באופן אחיד צריך לקבל את ההסכמה של כולם.
אולם יכול להיות שבתקנון כבר נרשם כך.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 13:00:08
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: הגרלת חניות
Replies: 1
Views: 482

Re: הגרלת חניות

שלום רב, תלוי מה רשום בתקנון הבית המשותף. שינוי תקנון הנו בהחלטה של 2/3 מדיירי הבית המשותף אולם אם יש בהחלטה כדי לפגע בזכות של בעלי הדירות ו/או לחייב אותם בתשלומים אשר אינם מפורשים בחוק או בתקנון (כמו הקמת מחסום, תפעול, תשלום על חניות והתקנה) מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף. בברכה, און צו...
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 12:36:25
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: הפרדת מונה חשמל של רכוש משותף המשויך לדירה פרטית
Replies: 4
Views: 526

Re: הפרדת מונה חשמל של רכוש משותף המשויך לדירה פרטית

שלום רב,

הפרדת המונה והתשתיות צריכות להיות על חשבון דיירי הבית המשותף.
דרישת בעלת הדירה מוגבלת ל- 7 שנים אחורה בשל התיישנות.
לגבי הצריכה הנורמלית של חשמל על כך יוכל לענות חשמלאי.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
12/02/2020 - 15:15:39
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: ביטוח נזקי מים לנזילה מצינור הסקה מרכזית
Replies: 1
Views: 594

Re: ביטוח נזקי מים לנזילה מצינור הסקה מרכזית

שלום רב,

בעל הרכוש ממנו נובעת הנזילה אחראי לתיקון.
במידה ומדובר ברכוש משותף אין כל סיבה שבעל הדירה יישא בנזק ואין זה משנה אם בעצמו או באמצעות חברת הביטוח שלו.
הרי אם יפעיל את הביטוח שיתקן את הנזק חברת הביטוח תתבע את הגורם לנזילה

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
12/02/2020 - 15:11:42
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: התקנת שער חשמלי בבית משותף
Replies: 1
Views: 666

Re: התקנת שער חשמלי בבית משותף

שלום רב,

בהתאם לחלקו היחסי של כל דייר ברכוש המשותף

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
12/02/2020 - 15:11:09
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: אסיפת דיירים וירטואלית
Replies: 1
Views: 595

Re: אסיפת דיירים וירטואלית

שלום רב,

בהחלט החלטה של אסיפת דיירים בקבוצת ווטסאפ יכולה להיחשב כקבלת החלטה כדין

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
03/02/2020 - 16:12:30
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חניה משותפת
Replies: 1
Views: 658

Re: חניה משותפת

שלום רב,

יש לקבל הסכמת 100% מבעלי הדירות בבית המשותף

בברכה,
און צוק, עו"ד

Go to advanced search