Search found 99 matches

by און צוק עורך דין
01/07/2020 - 14:53:51
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: סירוב דיירים לבנייה על פי מבנן
Replies: 1
Views: 226

Re: סירוב דיירים לבנייה על פי מבנן

שלום רב,

ממליץ להגיש תביעה לפינוי מהחצר או תביעת נזיקין
לחלופין ניתן להגיש תביעה לכך שהיות והם ניצלו את זכותם הם לא יכולים להתנגד
ניתן לפנות למשרד בטל': 03-6120163

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
21/06/2020 - 11:15:10
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תשלום דמי ניהול לדירה לפי גודל
Replies: 1
Views: 387

Re: תשלום דמי ניהול לדירה לפי גודל

שלום רב,

חוק המקרקעין קובע כי התשלום הנו בהתאם לשטח הרצפה של הנכס.
רק במידה והדיירים קבעו אחרת במסגרת אסיפת דיירים ניתן לחייב בצורה שונה מאשר קובע חוק המקרקעין.
הייתי שוקל פניה לחברת הניהול.
יש לבדוק את מסמכי הבית המשותף על מנת לדעת את המצב לאשורו.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:30:48
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: מה היא צנרת משותפת?
Replies: 3
Views: 2160

Re: מה היא צנרת משותפת?

שלום רב,

לכל בעל דירה יש חלק יחסי ברכוש המשותף. ניתן לראות זאת בנסח הטאבו. כל אחד נדרש לשלם בהתאם לחלקו
להסבר מוזמן לפנות בנייד 0506522249

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:29:36
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: מהו רכוש משותף בבית משותף??
Replies: 1
Views: 626

Re: מהו רכוש משותף בבית משותף??

שלום רב,

במידה ומדובר בצנרת משותפת הרי שעל כל דייר לשלם בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:28:20
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: פיצוי למנקה שמפוטר
Replies: 1
Views: 613

Re: פיצוי למנקה שמפוטר

שלום רב,

למנקה מגיע פיצוי כמו כל עובד אחר במידה ועומד בתנאי החוק

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:27:16
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: קבוצת וואטסאפ דיירים
Replies: 1
Views: 630

Re: קבוצת וואטסאפ דיירים

שלום רב,

ההחלטות והודעות של הועד או נציגות הבית המשותף חייבות להיות מפורסמות בלוח המודעות של הבית המשותף וכן בתיבות הדואר של בעלי הדירות.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:22:17
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: ביטול שירותי בניין בהיעדר ועד בית
Replies: 3
Views: 2387

Re: ביטול שירותי בניין בהיעדר ועד בית

שלום רב,

ניתן לשכור את שירותיה של חברת ניהול

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:21:17
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: שוכרת דירה לא משלמת וועד
Replies: 1
Views: 522

Re: שוכרת דירה לא משלמת וועד

שלום רב,

אין לכם יחסים משפטיים כלפי השוכרת אלא רק כלפי בעלת הדירה.
אתם יכולים לתבוע את בעלת הדירה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:16:47
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תשלום לתיקון מעלית
Replies: 1
Views: 507

Re: תשלום לתיקון מעלית

שלום רב,

במידה והחברה תיקנה את המעליות יש לשלם לה את עלות התיקון.
במידה ורציתם לקבל הצעות מחיר היה עליכם לבדוק זאת טרם התיקון.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:14:20
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: מימון תחזוקת חצי גג
Replies: 1
Views: 538

Re: מימון תחזוקת חצי גג

שלום רב,

בעיקרון כל בעלי הדירות בבית המשותף צריכים לשאת בעלות האיטום והזיפות.
אולם יש לבדוק את הדברים בתקנון הבית המשותף ובהחלטות אסיפת הדיירים

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
15/06/2020 - 15:12:47
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: בניין משותף
Replies: 1
Views: 281

Re: בניין משותף

שלום רב,

צריך לבדוק בעירייה האם אישרו בניית דירה נוספת או הרחבה של הדירה הקיימת.
בכל מקרה צריך לבדוק את הנושא במסמכי הבית המשותף ובעירייה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
03/06/2020 - 17:05:59
Forum: פורום בדק בית / ליקויי בניה - ייעוץ משפטי ומעשי
Topic: ניקוז ארונות מים בבניין
Replies: 1
Views: 207

Re: ניקוז ארונות מים בבניין

שלום רב,

אלו שאלות אשר יש להפנות למומחה/מהנדס שייקבע האם יש כאן ליקויי בניה, ומה מקור הנזילה.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
03/06/2020 - 16:10:29
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: מי משלם את הפיצויים למנקה
Replies: 2
Views: 342

Re: מי משלם את הפיצויים למנקה

שלום רב,

בעל הבית נדרש לשלם זאת.
השוכר חייב לשלם רק את הסכומים השוטפים לועד הבית.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
03/06/2020 - 16:06:47
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: נזילה משכן שלא לוקח אחריות
Replies: 1
Views: 236

Re: נזילה משכן שלא לוקח אחריות

שלום רב,

פונים בתביעה מתאימה למפקחת על המקרקעין או לבית המשפט.
מוזמן לפנות בנייד 0506522249

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
03/06/2020 - 16:04:35
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: האם ניתן לחייב הוצאה עבור שער חשמלי יקר דיירים שלא ישתמשו בו?
Replies: 1
Views: 485

Re: האם ניתן לחייב הוצאה עבור שער חשמלי יקר דיירים שלא ישתמשו בו?

שלום רב,

יש לבדוק את תקנון הבית המשותף ואת פרוטוקול אסיפת הדיירים.
על פי חוק המקרקעין אין ניתן לחייב בעל דירה בסכומים רק על פי הסכמתו. אלא אם מדובר בכספים לשמירה על הרכוש המשותף או תפעולו.

בברכה,
און צוק, עו"ד

Go to advanced search