Search found 75 matches

by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 13:10:27
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: ביטול שירותי בניין בהיעדר ועד בית
Replies: 1
Views: 240

Re: ביטול שירותי בניין בהיעדר ועד בית

שלום רב,

ממליץ לא לעשות זאת על דעת עצמך בלבד.
ממליץ לכנס ישיבת דיירים.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 13:05:26
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: משכיר דירה והשוכרת שלו לא משלמים דמי ועד
Replies: 1
Views: 192

Re: משכיר דירה והשוכרת שלו לא משלמים דמי ועד

שלום רב,

אין כל בעיה.
ניתן לתבוע בעל דירה שלא משלם ועד בית.
אין רלוונטיות לנושא הגנן או המנקה.
הפסיקה אומרת כי קודם שישלמו ואז יכולים לבוא בטענות.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 13:02:47
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תשלום ועד אחרי תמ"א 38
Replies: 1
Views: 91

Re: תשלום ועד אחרי תמ"א 38

שלום רב,

יש לבדוק מה אומר תקנון הבית המשותף
חוק המקרקעין קובע כי על מנת לשנות את התקנון כך שכולם ישלמו באופן אחיד צריך לקבל את ההסכמה של כולם.
אולם יכול להיות שבתקנון כבר נרשם כך.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 13:00:08
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: הגרלת חניות
Replies: 1
Views: 71

Re: הגרלת חניות

שלום רב, תלוי מה רשום בתקנון הבית המשותף. שינוי תקנון הנו בהחלטה של 2/3 מדיירי הבית המשותף אולם אם יש בהחלטה כדי לפגע בזכות של בעלי הדירות ו/או לחייב אותם בתשלומים אשר אינם מפורשים בחוק או בתקנון (כמו הקמת מחסום, תפעול, תשלום על חניות והתקנה) מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף. בברכה, און צו...
by און צוק עורך דין
17/02/2020 - 12:36:25
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: הפרדת מונה חשמל של רכוש משותף המשויך לדירה פרטית
Replies: 2
Views: 57

Re: הפרדת מונה חשמל של רכוש משותף המשויך לדירה פרטית

שלום רב,

הפרדת המונה והתשתיות צריכות להיות על חשבון דיירי הבית המשותף.
דרישת בעלת הדירה מוגבלת ל- 7 שנים אחורה בשל התיישנות.
לגבי הצריכה הנורמלית של חשמל על כך יוכל לענות חשמלאי.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
12/02/2020 - 15:15:39
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: ביטוח נזקי מים לנזילה מצינור הסקה מרכזית
Replies: 1
Views: 156

Re: ביטוח נזקי מים לנזילה מצינור הסקה מרכזית

שלום רב,

בעל הרכוש ממנו נובעת הנזילה אחראי לתיקון.
במידה ומדובר ברכוש משותף אין כל סיבה שבעל הדירה יישא בנזק ואין זה משנה אם בעצמו או באמצעות חברת הביטוח שלו.
הרי אם יפעיל את הביטוח שיתקן את הנזק חברת הביטוח תתבע את הגורם לנזילה

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
12/02/2020 - 15:11:42
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: התקנת שער חשמלי בבית משותף
Replies: 1
Views: 250

Re: התקנת שער חשמלי בבית משותף

שלום רב,

בהתאם לחלקו היחסי של כל דייר ברכוש המשותף

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
12/02/2020 - 15:11:09
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: אסיפת דיירים וירטואלית
Replies: 1
Views: 176

Re: אסיפת דיירים וירטואלית

שלום רב,

בהחלט החלטה של אסיפת דיירים בקבוצת ווטסאפ יכולה להיחשב כקבלת החלטה כדין

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
03/02/2020 - 16:12:30
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חניה משותפת
Replies: 1
Views: 238

Re: חניה משותפת

שלום רב,

יש לקבל הסכמת 100% מבעלי הדירות בבית המשותף

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
03/02/2020 - 16:11:53
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: בעיות איטום
Replies: 1
Views: 279

Re: בעיות איטום

שלום רב,

במידה והגג הנו שטח משותף כל דיירי הבית המשותף אחראים לפיצוי

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
27/01/2020 - 16:42:40
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חישוב מיסי ועד לפי שטח ריצפה
Replies: 1
Views: 225

Re: חישוב מיסי ועד לפי שטח ריצפה

שלום רב,

בהתאם לחוק המקרקעין יש לשלם את הוצאות הבית המשותף בהתאם לשטח הרצפה של כל דירה. כלומר שטח יחסי.
אם קיבלו הדיירים החלטה אחרת ונוהגים לפיה אזי על מנת לשלם בהתאם לשטח הרצפה יש לקבל החלטה כזו.
יש לקיים אסיפת דיירים ולקבל את הסכמתם של כולם.

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
20/01/2020 - 10:43:21
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: דמי ניהול לועד בית
Replies: 1
Views: 409

Re: דמי ניהול לועד בית

שלום רב,

יש לקיים אסיפת דיירים ולקבל החלטה בנושא
במידה ואין החלטה כי מאשרים לו את השכר הנוסף יש בהחלט ניתן לבקש ממנו להשיב את הכספים

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
20/01/2020 - 10:41:49
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: סיוד חדר מדרגות והחלפת דלת כניסה לבניין
Replies: 1
Views: 380

Re: סיוד חדר מדרגות והחלפת דלת כניסה לבניין

שלום רב,

יש לקבל החלטה באסיפת דיירים בגין כל הוצאה של הבית המשותף
במידה ומדובר בהוצאות תחזוקה צריך רוב רגיל
במידה ומדובר בשיפוץ ושדרוג יש לקבל את הסכמת 100% מהדיירים

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
26/11/2019 - 16:36:51
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: אנטנות בדירה בבניין
Replies: 1
Views: 601

Re: אנטנות בדירה בבניין

שלום רב,

שאלה לא ברורה. אילו מתקני גישה? מי שם אותם? לאיזה צורך? האם במסגרת האמור בתקנון הבית המשותף?

בברכה,
און צוק, עו"ד
by און צוק עורך דין
26/11/2019 - 16:18:17
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: הצפה בעקבות סתימה בברז הראשי
Replies: 1
Views: 542

Re: הצפה בעקבות סתימה בברז הראשי

שלום רב,

במידה והאחריות לסתימה/נזילה הינה מצנרת של הבית המשותף הרי שדיירי הבית המשותף צריכים לשאת בכל הנזקים שלכם בגן ההצפה.

בברכה,
און צוק, עו"ד

Go to advanced search