Search found 1 match

by Sarah-jac
13/06/2019 - 12:17:52
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: ועד הבית ושאר דיירי הבנין מסרבים לדווח על המנקה והגנן
Replies: 1
Views: 1227

ועד הבית ושאר דיירי הבנין מסרבים לדווח על המנקה והגנן

שלום רב, וועד הבית ושאר דיירי הבנין מסרבים לדווח על העובדים המועסקים בבית המשותף, המנקה והגנן, לביטוח לאומי. פניתי מספר פעמים לויד הבית בטענה כי הדבר אינו חוקי וכי אנו חשופים לתביעה, תגובתו של ועד הבית - " אין בכוונתי לבטח אותם, אם אתה רוצה לך תתבע אותה . תגובת שאר דיירי הבנין בזמן שהעלתי את הנ...

Go to advanced search