Search found 1 match

by dannyshapiro
10/07/2019 - 11:53:56
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: אחריות תיקון מעקה שהוא המשך של הקיר החיצוני של בניין משותף
Replies: 1
Views: 1893

אחריות תיקון מעקה שהוא המשך של הקיר החיצוני של בניין משותף

שלום רב,
בבית משותף ובו 2 דירות, כאשר גג הבניין הוא בבעלות הדירה העליונה נתגלה סדק חיצוני במעקה האבן של הגג (המעקה הוא המשך של הקיר החיצוני של הבניין).
מי אמור לשאת את עלות התיקון? האם היות וזה נחשב קיר חיצוני משותף העלות משותפת בין הדיירים או היות וזה חלק מהגג, על הדירה שהגג בבעלותו?

Go to advanced search