Search found 3 matches

by shifrag
13/02/2020 - 16:25:25
Forum: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
Topic: הגרלת חניות
Replies: 1
Views: 2428

הגרלת חניות

בבניין שלנו יש חניה הרשומה כרגוש משותף.
במשך כשלושים שנה הנוהל היה שכל בקודם -זוכה.
לאחרונה ישיוזמה של דיירים להקים מחסום בכניסה ולהגריל חניות ברוטציה.
שאלותי:
1. מה הרוב הנדרש להקמת המחסום?
2. האם ניתן לקיים הגרלה ומה הרוב הנדרש?
תודה!
by shifrag
21/07/2019 - 05:26:32
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: תקנון בניין ביחס לתקנון המצוי
Replies: 1
Views: 1282

תקנון בניין ביחס לתקנון המצוי

בהמשך לשאלתי בנוגע להשתתפות בשיפור ריצוף ולתשובת עורך דין און צוק: לבניין שלנו, המורכב משתי כניסות/אגפים יש תקנון שסעיפיו מתייחסים לחלוקת האחריות והטיפול ברכוש המשותף בין . שני האגפים, והחלקים של כל דירה ברכוש המשותף. הסעיף הכללי היחיד מתייחס לגודל התשלום שהוא לפי יחס הרצפה הדירתי לשאר הדירות אין הת...
by shifrag
17/07/2019 - 16:10:42
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: השתתפות בהחלפת ריצוף
Replies: 1
Views: 1098

השתתפות בהחלפת ריצוף

בבניין שלנו יש שמונה קומות ובכל קומה ארבעה דיירים. גודל הלובי הקומתי הוא כ 25 מ״ר וגיל הבניין 35 שנים. אחד השכנים בבניין מוביל מהלך לשדרוג הריצוף בלובי הקומתי של כל קומה (דגש על שידרוג! ולא תחזוקה שוטפת). בשלב זה, לא בכל הקומות הדיירים מעוניינים בשידרוג. בקומה שלי, שלושת הדיירים האחרים בקומה מעוניינ...

Go to advanced search