Search found 2 matches

by הלל
16/04/2006 - 13:34:47
Forum: פורום בית משותף - תחומים אחרים
Topic: חריגה וחניה
Replies: 1
Views: 10658

חריגה וחניה

שלום רב ותודה על ההתייחסות ברצוני לשאול 2 שאלות האחת:בנוגע לחנייה של בית משותף האם בסמכותה של ועד הבית לעשות עיסקת ברכוש הבית המשותף עם בניין אחר,לעינייני נעשה עיסקת שכירות של חניה של הבית המשותף שבו אני גר וחי אך העיסקה נעשה ללא אישורי והסכמתי וידיעתיץחניה שאותו אני משכיר מזה שנים רבות מהועד בעבור ...
by הלל
16/04/2006 - 13:33:26
Forum: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
Topic: חניה
Replies: 2
Views: 3601

חניה

שלום רב ותודה על ההתייחסות ברצוני לשאול 2 שאלות האחת:בנוגע לחנייה של בית משותף האם בסמכותה של ועד הבית לעשות עיסקת ברכוש הבית המשותף עם בניין אחר,לעינייני נעשה עיסקת שכירות של חניה של הבית המשותף שבו אני גר וחי אך העיסקה נעשה ללא אישורי והסכמתי וידיעתיץחניה שאותו אני משכיר מזה שנים רבות מהועד בעבור ...

Go to advanced search