Page 1 of 1

נקיון בניין משותף

Posted: 04/06/2019 - 10:38:58
by מעיין
שלום
יש לנו וועד בית חדש שמורכב ממספר אנשים.
בבניין שלנו יש 6 קומות עם דירות וקומה 7 בה יש מחסנים ששייכים לדיירים מקומה 6.
אחת מחברות הוועד החדש, שלקחה על עצמה את נושא הנקיון
פרסמה מודעה לפיה מעתה, לא יתבצע נקיון של קומה 7 כי בקומה זו לא גרים דיירים, והיא שייכת רק לטובת המחסנים של הדיירים מקומה 6. ההחלטה התקבלה מבלי להתייעץ עם שאר חברי הוועד. האם החלטה זו קבילה בכלל? למיטב ידיעתי, כל שטח בבניין שאינו דירה או מחסן שייך לבניין כולו.

Re: נקיון בניין משותף

Posted: 05/06/2019 - 16:15:31
by און צוק עורך דין
שלום רב

את ההחלטה יש לקבל באסיפת דיירים.
לא ניתן להחליט לבד.
יש לבדוק את ההצמדות של כל דירה בבית המשותף.

בברכה,
און צוק, עו"ד