Page 1 of 1

פינוי עץ מגינה משותפת

Posted: 09/08/2019 - 17:00:29
by nibar1
שלום,
בחורף שעבר נפל עץ בגינה משותפת למספר בנינים.
השטח הוא שטח פרטי של הבנינים.
העץ מהווה מטרד מסיבות שונות.
חברי הנציגות של ועדי הבתים לא גרים בבניין.
למרות הפניות אליהם , אינם מתכוונים לטפל בנושא.
מה עושים?
האם ניתן לפנות לעירייה בנושא כדי שתפנה את העץ?
האם לעירייה יש סמכות להורות לנציגות לפנות את העץ?
ניבר

Re: פינוי עץ מגינה משותפת

Posted: 18/08/2019 - 17:41:59
by יואב לוי
שלום רב,
ככל שהעץ מהווה מפגע בטיחותי ניתן לפנות לעירייה שיכולה להוציא דרישה לבניינים לטפל בנושא
ככל שהעירייה אינה מעוניינת להתערב היות ומדובר בשטח פרטי - ניתן להוציא דרישה בכתב לועדים.
ככל שדרישה זו לא תענה, האופציה היא פנייה למפקחת על המקרקעין בדרישה לצו עשה
בברכה
יואב לוי