Page 1 of 1

הגרלת חניות

Posted: 13/02/2020 - 16:25:25
by shifrag
בבניין שלנו יש חניה הרשומה כרגוש משותף.
במשך כשלושים שנה הנוהל היה שכל בקודם -זוכה.
לאחרונה ישיוזמה של דיירים להקים מחסום בכניסה ולהגריל חניות ברוטציה.
שאלותי:
1. מה הרוב הנדרש להקמת המחסום?
2. האם ניתן לקיים הגרלה ומה הרוב הנדרש?
תודה!

Re: הגרלת חניות

Posted: 17/02/2020 - 13:00:08
by און צוק עורך דין
שלום רב,

תלוי מה רשום בתקנון הבית המשותף.
שינוי תקנון הנו בהחלטה של 2/3 מדיירי הבית המשותף
אולם אם יש בהחלטה כדי לפגע בזכות של בעלי הדירות ו/או לחייב אותם בתשלומים אשר אינם מפורשים בחוק או בתקנון (כמו הקמת מחסום, תפעול, תשלום על חניות והתקנה) מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף.

בברכה,
און צוק, עו"ד