Page 1 of 1

חוות דעת לדירה יד שנייה

Posted: 17/12/2017 - 16:45:25
by daviddede
שלום,

אני רוכש דירה משומשת ומישהו הציע לי לקחת מכר שלו שהוא הנדסאי שייתן חוות דעת שתהייה גם ברת תוקף לבית משפט באם נזדקק אי פעם או יהיו חילוקי דעות.
מצד שני חבר אמר לי שחוות דעת מורשה לתת רק מהנדס ולא הנדסאי, שאלתי האם זה נכון והאם יש חוק לגבי מי מוקשה לתת חוות דעת?

תודה,
דוד

Re: חוות דעת לדירה יד שנייה

Posted: 11/07/2018 - 23:16:04
by saga
שלום חבר יקר, אסכם לך שלבית משפט תקף גם בדיקה של הנדסאי או מהנדס, זה לא משנה מי מהם.