Page 1 of 1

פניה למפקחת על הבתים המשותפים

Posted: 06/03/2018 - 21:00:13
by begar
שלום. איננו בית משותף אלא חברה בעמ (כך הבית היה כשנבנה וידוע לי שהחברה מחוקה). עם זאת, האם אני כדיירת (לא כנציגת הדיירים) יכולה לפנות למפקחת על הבתים המשותפים בתלונה על כך שאחד השכנים עושה בחצר המשותפת כבתוך שלו? תודה

Re: פניה למפקחת על הבתים המשותפים

Posted: 01/05/2019 - 16:26:08
by צבי שטיין
שלום לפונה-1.5.19
בעיקרון למפקח/ת על בתים משותפים יש גם סמכות לדון במקרה שהעלית
ברור כי דייר אחד אינו יכול לעשות ברכוש המשותף שימוש בלתי סביר וייחודי המונע מדיירים אחרים לעשות שימוש.