Page 1 of 1

מה ניתן אם בכלל, היתר הבנייה מנוגד לחוזה

Posted: 25/05/2019 - 07:04:42
by meirhazon
שלום, הקבלן בנה סף יציאה למרפסת בניגוד להיתר הבנייה שניתן לו מהרשות המקומית, הקבלן מכוסה מבחינת החוזה, יש מה לעשות? תיקון? פיצוי? תודה רבה

Re: מה ניתן אם בכלל, היתר הבנייה מנוגד לחוזה

Posted: 05/06/2019 - 16:36:39
by צבי שטיין
שלום לפונה*5.6.19
הקבלן אינו רשאי לבנות דבר כלשהו בניגוד לתקנות התכנון והבניה ולתקנים המחייבים
מה פירוש "הקבלן מכוסה מבחינת החוזה"?
הקבלן לא יכול "לכסות" את עצמו בחוזה בדבר שהוא בניגוד לחוק ולרעת הרוכש
השאלה היא מה מידת הנזק והאם מצדיק ללכת להליך משפטי.
בכל מקרה יש לפנות תחילה בדרישה אל הקבלן