Page 1 of 1

הודעת מנהל הפורום

Posted: 31/01/2007 - 13:56:24
by יואל בן עזרא
לציבור הגולשים שלום רב

הפורום פתוח לשאלותיכם- בכל הקשור לליקויי בנייה.

המדרגות נראות לא תקינות?
המטבח לא מאוורר?
מה התהליך של ביקורת בנייה?
למי בכלל זה טוב...?
מהי אחריות הקבלן לאחר "שנת הבדק"...?
ועוד...

לכל שאלה תשובה!
אל תאריכו בתיאורים, אך אל תחסכו בפרטים- מועד הכניסה לדירה, וכיוצ"ב.


בברכת שימוש מהנה ומועיל,