Page 1 of 1

השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה

Posted: 25/12/2018 - 20:20:16
by ארז
שלום,

בבניין ישנם שני חניונים. האחד עילי והשני תת קרקעי.
הדיירים החונים בחניון התת קרקעי (והגדול יותר) מעוניינים להוסיף שער חשמלי לחניון. בהנחה שההחלטה תעבור באסיפת הדיירים, האם ניתן לחייב את הדיירים שאינם חונים בחניון התת קרקעי להשתתף בהוצאות התקנת השער?

השאלה מתבססת על:
[*] ס' 62 לחוק המקרקעין, שקובע שיש לקבל את הסכמתו של בעל הדירה כתנאי להטלת חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין.
[*] ס' 59ו(ב)(2) לחוק המקרקעין, לפיו בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה.

כיוון שהחוק אינו מתייחס בצורה ספציפית לחניון שבו אין לבעל הדירה חנייה, אני מניח שהפרשנות הראויה היא להתייחס לחניון התת קרקעי כמעלית ולבעל הדירה שלו יש חנייה בחניון העילי כבעל דירה בקומת קרקע (לעניין המעלית). לפי זה, בעל הדירה אינו חייב בהוצאות התקנת שער לחניון.

האם הפרשנות נראית לך נכונה? תודה מראש.

Re: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה

Posted: 01/01/2019 - 13:41:35
by yoni8levy
שלום רב,

אין להקיש מעניין המעלית לעניין החניון.

האם ישנו תקנון מוסכם לבית המשותף?

בתודה,
עו"ד יוני לוי

Re: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה

Posted: 01/01/2019 - 14:22:21
by ארז
התקנון לא מכסה את הסעיף.
מדוע אין להקיש מעניין המעלית לעניין החניון? החוק אינו מכסה את החניון, כמו גם נושאים אחרים, אבל בוחר להתייחס לעניין המעלית דרך החרגת אלה שאינם משתמשים בה.
אשמח גם לנימוק.
תודה.

Re: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה

Posted: 18/03/2019 - 06:36:22
by ארז
שוב, אשמח לנימוק.
לצערי - על אף שאני מהמקצוע, אני ממש לא מתמחה בבתים משותפים.

Re: השתתפות בהוצאות לגבי חניון תת קרקעי בו אין לדייר חנייה

Posted: 31/03/2019 - 09:29:29
by און צוק עורך דין
שלום רב,

יש לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות להוצאה זו.
אלא אם קיבלו החלטה אחרת באסיפת הדיירים.

בברכה,
און צוק, עו"ד