Page 1 of 1

ועד הבית ושאר דיירי הבנין מסרבים לדווח על המנקה והגנן

Posted: 13/06/2019 - 12:17:52
by Sarah-jac
שלום רב,
וועד הבית ושאר דיירי הבנין מסרבים לדווח על העובדים המועסקים בבית המשותף, המנקה והגנן, לביטוח לאומי. פניתי מספר פעמים לויד הבית בטענה כי הדבר אינו חוקי וכי אנו חשופים לתביעה, תגובתו של ועד הבית - " אין בכוונתי לבטח אותם, אם אתה רוצה לך תתבע אותה . תגובת שאר דיירי הבנין בזמן שהעלתי את הנושא באסיפה האחרונה הייתה " אם יקרה להם משהו נגיד שהם בכלל לא עבדו פה, מי יכול להוכיח אחרת?!"
מה אני אמור לעשות במקרה כזה? יש אפשרות לתבוע אותם ולהכריח אותם לשלם למרות שאף אחד מבין 24 הדיירים לא מעוניין לשתף פעולה?

Re: ועד הבית ושאר דיירי הבנין מסרבים לדווח על המנקה והגנן

Posted: 18/06/2019 - 14:12:04
by און צוק עורך דין
שלום רב,

חלה עליכם חובה להסדיר את הנושא שיכול להגיע אפילו לרמה הפלילית.
בוודאי שניתן לתבוע.
ניתן ליצור קשר עם המשרד 03-612013.

בברכה,
און צוק, עו"ד