Page 1 of 1

אחריות תיקון מעקה שהוא המשך של הקיר החיצוני של בניין משותף

Posted: 10/07/2019 - 11:53:56
by dannyshapiro
שלום רב,
בבית משותף ובו 2 דירות, כאשר גג הבניין הוא בבעלות הדירה העליונה נתגלה סדק חיצוני במעקה האבן של הגג (המעקה הוא המשך של הקיר החיצוני של הבניין).
מי אמור לשאת את עלות התיקון? האם היות וזה נחשב קיר חיצוני משותף העלות משותפת בין הדיירים או היות וזה חלק מהגג, על הדירה שהגג בבעלותו?

Re: אחריות תיקון מעקה שהוא המשך של הקיר החיצוני של בניין משותף

Posted: 24/07/2019 - 16:22:31
by און צוק עורך דין
שלום רב,

לפי התיאור מדובר במעקה של הגג ולא בקיר משותף של הבניין.

בברכה,
און צוק, עו"ד