Page 1 of 1

הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים

Posted: 10/08/2019 - 08:36:23
by תומרג
שלום רב, אני גר בבניין משותף החולק את הכניסה לחניון התת קרקעי שלו עם בניין אחר.
קיים גם חניון עילי שהכניסה אליו מתאפשרת דרך מחסום נוסף המורכב משני שערים.
הבניין השני אוכלס כשנה וחצי אחרי שהבניין שלנו אוכלס ומאז שהם נכנסו הם לא משתתפים בתיקונים לשער או בעלויות החשמל.
אני מעוניין להפריד את החיבור בין הבניינים כך שהמחסום העילי יחסום את הכניסה לחניון העילי של הבניין שלי.
לצערי הועד השני מתנגד לניתוק שכן הם יצטרכו להקים תשתית חשמל נפרדת שכרגע יוצאת מלוחות החשמל של הבניין שלי.
אני מבקש לדעת האם אני יכול לנתק את המחסום בצורה חד צדדית?

Re: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים

Posted: 15/08/2019 - 08:40:55
by און צוק עורך דין
שלום רב,

יש לבדוק את התקנות של הבית המשותף על מנת לענות על השאלה.
בכל מקרה יש לכנס אסיפת דיירים ולקבל החלטה מתאימה.

בברכה,
און צוק, עו"ד

Re: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים

Posted: 15/08/2019 - 19:13:08
by תומרג
תודה על התשובה, תוכל להסביר האם מספיקה אסיפת דיירים של הבניין שלי כדי לקבל את ההחלטה הזו?

Re: הפרדת מחסום משותף בין שני בניינים

Posted: 21/08/2019 - 10:39:11
by און צוק עורך דין
שלום רב,

יש לבדוק את תקנון הבית המשותף על מנת להשיב

בברכה,
און צוק, עו"ד