Page 1 of 1

קישורים מועילים: חוקי בית משותף, כתבות, עו"ד, בעלי מקצו

Posted: 15/02/2007 - 19:35:40
by שחר כהן פורטל בתים
חוקי הבית המשותף, חוק המקרקעין המלא ועוד:
http://www.batim.org.il/low.html

מידע משפטי וכללי בנושא ניהול ו-אחזקת בתים ומבנים, כמו גם מידע בתחומים אחרים של הבית המשותף תמצאו בפורום וגם כאן:
דף כתבות - www.batim.org.il/articles.html
שאלות ותשובות נפוצות - http://www.batim.org.il/Questions.html

חברות ניהול, החברות באיגוד הישראלי לניהול בתים ומבנים:
http://www.batim.org.il/members.html

בעלי מקצוע לבית המשותף, עו"ד, חוקרים, איגודים, קישורי ממשל ועוד:
http://www.batim.org.il/links_professional.html

עסקים המעונינים בחשיפה באתר האיגוד לניהול בתים, האתר המוביל בתחום בתים משותפים ומבנים, חברות ניהול ובעלי מקצוע לבית, מוזמנים לפנות למנהל האתר, בדוא"ל:
shahar@batim.org.il