Page 1 of 1

חניה

Posted: 16/04/2006 - 13:33:26
by הלל
שלום רב
ותודה על ההתייחסות
ברצוני לשאול 2 שאלות
האחת:בנוגע לחנייה של בית משותף
האם בסמכותה של ועד הבית לעשות עיסקת ברכוש הבית המשותף עם בניין אחר,לעינייני
נעשה עיסקת שכירות של חניה של הבית המשותף שבו אני גר וחי
אך העיסקה נעשה ללא אישורי והסכמתי וידיעתיץחניה שאותו אני משכיר מזה שנים רבות מהועד בעבור תשלום של 250 ש"ח לחודש.האם מותר לועד החדש לשנות חוזה של שנים של הרגל אשר כנראה פג תוקפו בוא ולשנות את הקיים ולהשכיר לבניין אחר את החנייה ב400 ש"ח לחודש למטרת העשרת הקופה של ועד הבית
מה סמכות שלהם בעניין.
שנית:אני גר בדירה שנעשתה בה שיפוץ ובכך חרגו בבניה מלפני כ-30 שנה
ועכשיו דיירים חדשים מבקשים פיצוי עבור החריגה של שטח הבית המשותף, האם ישנה השתק או ההתיישנות
ואם כן איך להחילו או אפילו דרך פסיקה כלשהו המוכר לכם
המון המון תודה
הלל משה
ziki@inter.net.il

Posted: 16/04/2006 - 14:14:41
by שחר כהן פורטל בתים
רצוי שתעיין בחוק המקרקעין שבאתר האיגוד, תחת הדף "חוקי הבית המשותף", וביתר החוקים המופעים שם.קישור לדף: http://www.batim.org.il/low.html
בקשר לחניה, האם ההחלטה למסירת החניה לבנין שכן התקבלה ע"י הצבעה של דיירי הבנין? האם קיים רוב להחלטה זו?
בקשר לחריגה, האם בוצעה בהסכמת יתר הדיירים בבניין? האם בידך מסמך חתום ובו הסכמת הדיירים או חלקם בנוגע לחריגה שבוצעה? למיטב ידיעתי בהסכמת כלל או רוב הדיירים ניתן לחרוג בבניה אל שטחים משותפים של הבנין.
ישנו גוף משפטי הקרוי "המפקחים על רישום מקרקעין" שם תוכל לברר פרטים נוספים/לבצע בוררות משפטית בענין.קישור לאתר המפקחים תמצא בדף קישורי ממשל:
http://www.batim.org.il/links_gov.html

אין לראות ביעוץ זה יעוץ משפטי ורצוי להתייעץ עם עו"ד בנושא.
יו"ר האיגוד/חברות הועד או בעלי ידע בנושא מוזמנים להוסיף על תשובתי.

לשכות המפקחים על רישום מקרקעין

Posted: 16/04/2006 - 14:17:37
by שחר כהן פורטל בתים
בהמשך לתגובה הקודמת, קישור ישיר ללשכות המפקחים על רישום מקרקעין:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HagafL ... mekarkein/
תוכל למצוא שם גם פסקי דין נבחרים שאולי אחדים מהם עוסקים בנושא.
בהצלחה