Page 1 of 1

הדברה וחיות מחמד

Posted: 28/07/2015 - 11:23:33
by galb
שלום,
האם הדברה אורגנית מזיקה לבעלי חיים בבית?

Re: הדברה וחיות מחמד

Posted: 29/07/2015 - 21:05:41
by madana2
היי דודי
אין הדברה אורגנית בעולם ההדברה התברואתית בישראל
במידע שערכתי אין בידי המשרד לאיכות הסביבה חומר הרשום כאורגני
אבל יש טיפולים שאינם משפיעים על בעלי החיים הרעילות שלהם אפסית אבל עדיין הם כימיים.
בברכה
קקטוס שרותי הדברה