Page 1 of 1

הרחקה ירוקה

Posted: 13/12/2015 - 11:30:34
by זוהר כהן
אתמול אישתי שמעה רעשים מעליית הגג,
וכשעליתי לבדוק המקום הסריח מצואת יונים וראיתי שהם בנו שם קן.
מהר ביררתי על הרחקות יונים , חבר מהעבודה המליץ על הרחקה ירוקה
מישהו עם ניסיון ?