Page 1 of 1

קן של דבורים

Posted: 11/11/2018 - 17:42:39
by שסק
הי,
על הקיר החיצוני של דירה בקומה רביעית בבית משותף, בחלל ריק ליד החלון, הקימו דבורים קן.
מי צריך לשלם בעד ההדברה? בעל הדירה לידה התנחלו הדבורים או ועד הבית?

תודה

Re: קן של דבורים

Posted: 14/11/2018 - 11:49:51
by yoni8levy
שלום רב,

ככל מדובר ברכוש המשותף, אזי האחריות על אחזקת המבנה חלה על ועד הבית.

בתודה,
עו"ד יוני לוי