ד"ר אברהם בן עזרא-התנאים להתקנת מעלית בבית משותף קיים

פורום בנושא מעליות ומערכות חשמליות במבנה/בית משותף. בניהול דר' נפתלי אימבר, בעליו של חברה לייעוץ ואחזקת מבנים מזה מספר עשורים, בעבר מנהל מחוז הצפון של האגודה לתרבות הדיור ובורר בנושאים אלה.

מנהל: naftali imber

שלח תגובה
שחר כהן פורטל בתים
מנהל מערכת הפורומים של "בתים"
הודעות: 229
הצטרף: 15/01/2006 - 17:23:05
יצירת קשר:

ד"ר אברהם בן עזרא-התנאים להתקנת מעלית בבית משותף קיים

שליחה על ידי שחר כהן פורטל בתים »

התנאים להתקנת מעלית בבית משותף קיים
מאת: ד"ר אינג' אברהם בן עזרא

לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, פרק ט' "התקנת מעלית ומעלון בבניין קיים", סעיפים 3.100 עד 3.112, מסתבר כי מחוקק המשנה בדעה שיש לעודד התקנת מעלית בבניין ישן.
העידוד בא לידי ביטוי בשורה ארוכה מדיי, ומהותית מדיי של הקלות בדרישות, וזאת כנראה מתוך הבנה כי בית קיים העומד על תלו אינו בהכרח תואם את דרישות התקנות העכשוויות. בכל אופן לא מדובר בפרק זה בבניין שאינו גבוה או רב קומות, לאמור, התקנות חלות רק על בניין שבו מפלס הכניסה לקומה הכי גבוהה בבניין ביחס למפלס הכניסה הקובעת לבניין אינו עולה על 12 מ'.

באופן עקרוני, יש בהחלט מקום לעידוד התקנת מעלית בבניין קיים, מהסיבות הבאות [אף אם חלקן לא עמדו לעיני מחוקק המשנה בהתקינו תקנות אלו]:
א. התקנת מעלית מהווה שיפור באיכות המגורים ובנוחות השימוש בבניין.
ב. התקנת מעלית מהווה גם תרומה לבטיחות בכך שנוצר עוד מוצא מן הבניין.
ג. התקנת מעלית, יש והיא מבוצעת בתוך פיר מביטון מזוין ובמקרה כזה המבנה הקשיח מחזק את הבניין ובעיקר את עמידותו בפני כוחות אופקיים [רעידות אדמה].
ד. השימוש במעלית חוסך זמן עבודה למשתמשים.
ה. ערך הנכסים עולה.

אלא שנראה כי ההקלות שניתנו הן מופרזות ולא ברור מה הניא את מחוקק המשנה לקבען. להלן פירוט:
1. אמנם יש דרישה כי מידות תא המעלית יהיו לכל הפחות ברוחב 80 ס"מ ובאורך של 120 ס"מ, אך למהנדס הוועדה יש סמכות לפי תקנות אלו לקבוע מידות אחרות, מופחתות, ללא הגבלה – לפי שיקול דעתו, וכבר ניצל זאת מהנדס וועדה מסוימת בהוראות פנימיות אשר התקין לפיהן רוחב המעלית יכול שיהיה אפילו ...50 ס"מ! [צא וחשוב, איך יסתדרו במעלית כה צרת ממדים אדם שמן או אישה בהריון שיצטרכו לחלוף על פני נוסע אחר כדי לצאת מהמעלית].
2. ככלל, רוחב מינימלי של פרוזדור כניסה בדירה הוא 100 ס"מ. המחוקק אפשר להקטין רוחב זה לכדי 90 ס"מ לצורך התקנת המעלית.
3. רוחב הפרוזדור שמול דלת המעלית צריך להיות לפי התקנות הרגילות [כשלא מתקינים מעלית בבניין קיים] – 150 ס"מ. כאשר מדובר במעלית המותקנת בבניין קיים, אפשר שרוחב הפרוזדור מול המעלית יקטן עד כדי 90 ס"מ.
4. רוחב המדרגות יכול שיקטן מ- 100 ס"מ [כנדרש במצב רגיל] עד כדי 80 ס"מ.
5. ויש הקלות נוספות.

לעניין הקלות אלו, הן לא אמורות להינתן אוטומטית, אלא לאחר שיקול דעת של גורמי הרישוי – מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ושירותי הכבאות, שיבדקו את המעלית מבחינת בטיחות.

לעומת ההקלות כמתואר, יש גם הגבלות לבניית המעלית הנובעות מחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969.

כאשר התקנת המעלית היא בהתאמה לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו, ובנוסף, המעלית המוצעת לא יוצרת פגיעה מהותית ברכוש המשותף, נדרש רוב של הדיירים בבית המשותף כדי להעביר החלטה לבניית המעלית. במקרים בהם בניית המעלית מנוגדת לחוק, היא לא תאושר בכל מקרה, ואילו לגבי התנאי השני, כאשר בנייתה יוצרת פגיעה מהותית ברכוש המשותף, לא די בהכרעת רוב אלא לפי חוק המקרקעין סעיף 59 ו' נדרש כי כל דיירי הבית יסכימו פה אחד לבנות את המעלית.

על אף התקנות המתירות פרוזדורים צרים ומעלית צרה, כמו גם רוחב מדרגות צר בשיעורים גבוהים ומשמעותיים מהמידות הנדרשות במצב בו אין מעלית, אין לראות בשינויים של מבנה הפרוזדורים והמדרגות ברכוש המשותף למידות האקסטרמיות שבתקנות כאילו שינויים אלה אינם מהווים פגיעה מהותית ברכוש המשותף. התקנות לא קובעות את הקריטריון של הפגיעה כפי שהוא מובא בחוק המקרקעין.

הרי יש אפשרות כי התקנת המעלית לא מצרה את הפרוזדור ואת המדרגות, אלא היא מותקנת מלכתחילה בפרוזדור קיים בבניין ישן שהוא צר מדרישת התקנות, ובמקרה כזה לא נגרמת בשל התקנת המעלית פגיעה ברכוש המשותף. ובכל זאת, טעם התקנות הוא בכך שלמרות שאותו פרוזדור צר מהדרוש – המעלית תותר לביצוע, ואותו פרוזדור שלא נעשה בו שום שינוי לא יהווה מכשול לרישוי המעלית.
אלא שאם הפרוזדור מוקטן ברוחבו כדי לבנות את המעלית – אזי נוצרת פגיעה מהותית ברכוש המשותף ולפיכך יידרשו במקרה כזה חתימות כל דיירי הבית המשותף כאות להסכמתם להתקנת המעלית.

מאת: דר' אינג' אברהם בן עזרא
מהנדס בנין, מתכנן עירוני וד''ר בהנדסה אזרחית
http://www.benezra.co.il
לכתבות נוספות בנושאי בית משותף, באתר האיגוד - www.batim.org.il/articles.html
שלח תגובה

חזור אל “פורום מעליות / גנרטורים / מערכות בית משותף”